Kontakt

Lek. Andrzej Kroszczyński
Przyjmuję pacjentów w Warszawie i Kaliszu

Warszawa
Rejestracja: 785-752-225
Ul. Kluczborska 9 lokalu użytkowy nr I, wejście od strony ulicy Zaborowskiej (Bemowo)

Kalisz
Rejestracja: 785-752-225
Pacjenci są przyjmowani w budynku NZOZ Calisia, Ul. Kwiatowa 1, 62-800 Kalisz